Untitled MSC Slovakia : Menu
Profil spoločnosti
MSC Slovakia vznikla v roku 1999.
Jej prioritným zameraním je činnosť v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí, služieb v oblasti Internetu,
návrhu a výroby firemných a obchodno-predajných prezentácií a služieb v oblasti zabezpečenia objektov
na báze elektronických zabezbečovacích systémov a kamerových systémov.


Výhody našej spoločnosti

- individuálny prístup ku klientovi
- flexibilita a rýchla reakcia na požiadavky klienta
- dlhoročné skúsenosti
- dlhoročná dôvera klientov

MSC Slovakia > Copyright
© 2022 MSC Slovakia