Untitled MSC Slovakia : Menu
Správa počítačových sietí
Každá väčšia firma potrebuje pre svoju prácu a rozvoj spolahlivú počítačovú sieť ako aj spolahlivé
fungovanie jednotlivých počítačov, serverov a iných zariadení. V prípade, že nastane nečakaný problém
vačsinou sa stáva, že firma nemôze vykonávat svoju činnosť plnohodnotne.

Naša spoločnosť poskytuje komplexnú správu firemných počítačových sietí a zariadení.
Rozsah poskytovaných služieb prispôsobujeme podľa individuálnych potrieb klienta.
Prostredníctvom vzdialenej správy vieme vykonávať technickú podporu v krátkom čase
bez nutnosti výjazdu ku klientovi, čo šetrí klientovi čas aj financie.


Správa firemnej siete

- správa a údržba servera
- správa a údržba pracovných staníc
- údržba počítačovej siete a zariadení
- záloha firemných údajov


Návrh firemnej infraštruktúry

- analýza potrieb klienta v oblasti IT
- návrh servera, pracovných staníc a software
- prepojenie pobočiek a vzdialený prístup do siete (VPN)
- záložné zariadenia
- záložné napájanie
- pripojenie k internetu

MSC Slovakia > Copyright
© 2022 MSC Slovakia