Untitled MSC Slovakia : Menu
Technická podpora na diaľku
Pre našich klientov, ktorí potrebujú technickú podporu prostredníctvom vzdialeného prístupu servisného technika,
sme pripravili jednoduchý postup ako postupovať pri realizácií požiadavky.
Servisný technik následne bude vidieť obsah Vašej obrazovky a bude môcť ovládať klávesnicu a myš.


Postup pri požiadavke na vzdialenú technickú podporu

1. Kliknite na tento odkaz a zvoľte možnosť "Spustiť"

2. Po spustení uvidíte dialógové okno obsahujúce Vám pridelené ID a heslo
    (zobrazené ID a heslo poskytujte iba Vášmu technikovi, nie cudzím osobám)

3. Kontaktujte Vášho servisného technika na pridelenom teleónnom čísle

4. Po ukončení technickej podpory zatvorte dialógové okno tlačidlom "Zrušiť"

MSC Slovakia > Copyright
© 2022 MSC Slovakia