Untitled MSC Slovakia : Menu
Servis výpočtovej techniky
Každé technické zariadenie z času na čas vypovie svoje služby. Klient často rieši problém
kam s takým zariadenim ísť a ako odstraniť daný problém.

Naša spoločnosť poskytuje servis výpočtovej techniky priamo u zákazníka v čo najkratšom čase.
V prípade zložitejšej poruchy zabezpečíme opravu v našom servisnom stredisku.


Hardware

- diagnostika poruchy zariadenia
- odstránenie poruchy zariadenia vrátane zabezpečenia náhradných dielov
- inštalácia a nastavenie zariadení


Software

- inštalácia operačného systému a programov
- odstránenie vírusov a iných škodlivých programov
- zálohovanie a ochrana údajov
- optimalizácia výkonu
- diagnostika

MSC Slovakia > Copyright
© 2022 MSC Slovakia