Untitled MSC Slovakia : Menu
Propagácia a reklama
Propagácia firmy je v dnešnej dobe dôležitou súčasťou. Od malej reklamy až po bilboardy.
Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti návrhu reklamných predmetov, plagátov či bilboardov.
Samozrejmosťou je aj komplexné zabezpečenie výroby týchto materiálov.


- drobné reklamné predmety (perá, zapalovače, USB kľuče, prívesky, ...)
- plagáty
- pútače
- katalógy
- letáky
- reklamné banery (pre exteriér)
- textil s potlačou (tričká, mikiny, pracovné odevy)
- vyrezávanie samolepiacich folií (auta, výklady, ...)

MSC Slovakia > Copyright
© 2022 MSC Slovakia