Untitled MSC Slovakia : Menu
Zabezpečenie objektov


Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je účinnou ochranou proti narušeniu objektu neoprávnenými osobami.
Klientovi tento systém zabezpečuje hlavne pocit bezpečnosti a kontroly nad objektom.

Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenie od analýzy objektu, návrhu riešenia, montáže a servisu.
Riešenia prispôsobujeme podľa individuálnych požiadaviek a potrieb klienta.


Bezdrôtové systémy

Sú vhodné už do existujúcich zariadených objektov a pre klientov, ktorí nepreferujú zasekávanie káblov.
Inštalácia vyžaduje minimum vŕtania a je časovo rýchla. Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy sú v budúcnosti rozšíriteľné o ďalšie komponenty.


Drôtové systémy

Sú vhodné do objektov, ktoré majú predprípravu kabeláže, do rozostavaných objektov, do rekonštruovaných objektov,
do objektov s kazetovým stropom a objektov, kde môžu byť použité kabelážne lišty.
Inštalácia nevyžaduje pravidelnú výmenu akumulátorov v komponentoch nakoľko sú napájané zo siete.


Hybridné systémy

Sú kombináciou bezdrôtových a drôtových systémov.
V jednotlivých častiach objektu sa použije komponent podľa možnosti inštalácie.


Výhody a možnosti systému

- jednoduchá obsluha
- možnosť ovládania prostredníctvom mobilu, internetu, kariet a ovládačov
- hlásenia užívateľom prostredníctvom GSM, SMS a telefónnej linky
- možnosť ovládania spotrebičov (kúrenie, svetlá, garážové brány)
- možnosť optického potvrdenia poplachu zaslaním fotografií z objektu
- privolanie pomoci v prípade tiesne


Detektory

- detektory pohybu
- detektory rozbitia skla
- detektory otvorenia dverí a okien
- detektory dymu a teploty
- detektory plynu
- detektory zaplavenia
- infra závory

MSC Slovakia > Copyright
© 2022 MSC Slovakia